Fra og med 1. juli 2014 innføres automatisert innkreving for Oslofjordtunnelen.

Kunder som ikke har AutoPASS-avtale kan også kjøre gjennom bomstasjonen uten å stoppe, men det vil bli tatt bilde av kjøretøyet og faktura vil bli ettersendt.

De som har gyldig AutoPASS-avtale eller andre gyldige avtaler som inngår i EasyGo-samarbeidet, får automatisk 40 prosent rabatt dersom de har et lett kjøretøy, eller 10 % rabatt for tungt kjøretøy.

For mer informasjon, se www.oslofjordtunnelen.no, eller kontakt bompengeselskapet på telefon 32 80 82 70.