Innkreving av bompenger knyttet til Bypakke Nedre Glomma fase 1, starter fredag 15. november.

Det blir ny bomring rundt Fredrikstad sentrum, med innkreving en vei – mot sentrum. Dagens bomportaler knyttet til fv.108 Kråkerøyforbindelsen, ved Værstebrua og Kråkerøybrua, vil inngå i den nye bomringen.

I tillegg kommer nye portaler ved Fredrikstadbrua, rv. 110 ved Seut, fv. 409 Veumveien, fv. 109 ved Råbekken, samt ved Dikeveien og Evjebekkveien.

Les mer om dette bompengeopplegget på vegfinans.no  

Passeringstak

Alle kjøretøy med gyldig Autopass brikke får et månedlig passeringstak på 70 passeringer.

Timesregel

Alle kjøretøy med gyldig Autopass brikke betaler kun for en passering av bomringen per time.

Fritak

Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Per i dag gjelder følgende:

  • Passasjer i alle typer kjøretøy
  • Gående eller syklende
  • Motorsykkel og moped
  • Kjører el-bil med drivstoffkode 5 i vognkortet*
  • Kjører hydrogenbil*
  • Kollektivtransport i konsesjonert rute* 
  • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*

Fritaksordninger merket med * forutsetter gyldig avtale og bruk av brikke.