Innkrevingen av bompenger er utsatt noen dager og starter etter planen først onsdag 6. september 2017.

Årsaken til utsettelsen er at ikke alt teknisk utstyr er ferdig installert og testet. De tre bomstasjonene er for øvrig under testing torsdag 31. august og fredag 1. september. Det betyr at trafikanter med AutoPASS-brikke i bilen kan oppleve å få lyssignal ved passering. Men disse passeringene blir ikke fakturert.

Det er tre bomstasjoner, og takstene er disse:

Bomstasjon Lette kjøretøy Tunge kjøretøy
Svenningvatn 31.– 93.–
Kommunegrense Grane/Vefsn 31.– 93.–
Forsmo 26.– 78.–

 

Biler i kjøretøykategorien M1, som vil si de fleste campingbiler og enkelte personbiler med totalvekt over 3500 kilo, betaler takst for lette kjøretøy. En AutoPASS-avtale gir ti prosent rabatt på gjeldende takster.

Slik tegner du AutoPASS-avtale

Nordland Bompengeselskap AS distribuerer ikke egne AutoPASS-brikker. Derfor må du tegne avtale med et selskap som gjør det, for eksempel Helgeland Veiutvikling AS, som du kan tegne avtale med her.

Du bestemmer selv hvilket bompengeselskap du tegner avtale med. Oversikt over bompengeselskapene i Norge finner du her.

Brikken kommer tilsendt i posten. Avtalen er gyldig fra den dagen du inngår den.

Har du allerede AutoPASS i bilen din?

I så fall trenger du ikke foreta deg noe. Dersom du har gyldig avtale og brikke fra et annet anlegg, får du rabatt også i bommene i prosjektet E6 Helgeland sør.

Hvis du trenger mer informasjon, eller hjelp til å tegne avtale, ta kontakt med Nordland Bompengeselskap AS.

VEDLEGG AutoPASS-brosjyre E6 Helgeland sør.pdf