Ny dato for innkrevingsstart på fv. 78 Drevja og fv. 78 Toven blir søndag 23. november kl. 00.00

Innkrevingen på fv. 78 Drevja og fv. 78 Toven skulle startet 2. november 2014. Dette ble utsatt fordi åpningen av fv. 78 Toventunnelen er forsinket om lag en måned.

Taksten på fv. 78 Drevja er 27 kr for lette kjøretøy og 54 for tunge kjøretøy. På fv. 78 Toven er taksten 85/255. Bomstasjonen er automatisk, og det er innkreving i begge retninger.

Les mer og tegn avtale på www.veipakkehelgeland.no