Fredag 27. juni starter innkreving av bompenger på riksveg 7 mellom Sokna og Ørgenvika i Hallingdal.

Den nye traséen reduserer avstanden mellom Sokna og Ørgenvika med 20 km. Pris: 70 kr for lette kjøretøy og 175 kr for tunge kjøretøy. Bomstasjonen, som er automatisk, skal stå i Brekkebygda på østsiden av Ørgenviktunnelen og skal kreve inn bompenger i begge retninger.

Se mer informasjon: www.hallingportenvegfinans.no