28. april starter innkrevingen av bompenger på Laksevegen.

Det blir to bomstasjoner, en på Valslag og en ved Våvatnet. Det blir innkreving i begge retninger hele døgnet. Se www.trondelagbomveiselskap.no/ for mer informasjon.