Kristiansand gjeninnfører bompengeinnkreving 1. september.

Fra oppstart 1.9 endres takstene og det innføres betaling for miljødifferensierte kjøretøy. Se mer informasjon på Ferde sine nettsider