1. november starter innkreving av bompenger i Askøypakken

Askøypakken består av seks delprosjekt. Det blir fire bomstasjoner med enveis, AutoPASS-innkreving på hhv. Nedre Kleppe, Stongafjellet, Storeklubben og Vatnavatnet. Pris 25 kroner for lette kjøretøy - 50 kroner for tunge. Ved avtale med Askøupakken og innbetaling av forskudd kan du få 20% rabatt.

 Les mer og tegn avtale på www.askoypakken.no