Fredag 25. november kl. 13.30 starter bompengeinnkreving på strekningen Knapstad–Retvet i Østfold. Samtidig justeres takstene i Østfoldpakka.

Takstene i bomstasjonen på strekningen Knapstad–Retvet er 9 kroner for kjøretøy i takstgruppe 1, og 18 kroner for kjøretøy i takstgruppe 2.

  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1.

Bomstasjonene er automatiske. Du skal ikke stoppe ved passering, men kjøre rett gjennom. Det finnes ingen myntmaskiner eller boder for manuell betaling.

Tegn AutoPASS-avtale

For å få rabatt i bompasseringene kan du kan tegne AutoPASS-avtale med Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS. AutoPASS-brikke vil da sendes til deg i posten.

Fordeler ved AutoPASS-avtale

Alle kjøretøy med AutoPASS-brikke og gyldig avtale, også utenlandske brikker, oppnår rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 1 får 20 % rabatt, og inngår i en ordning med passeringstak på 30 passeringer per måned. Dette vil si at det kun betales for maksimum 30 passeringer i hver enkelt bomstasjon per kalendermåned; passeringer utover dette vil være kostnadsfrie. Kjøretøy i takstgruppe 2 får 10 % rabatt.

I de øvrige bomstasjonene i Østfoldpakka prisjusteres takstene i henhold til Konsumprisindeksen, fra 25. november 2016 kl. 13.30. Se mer info på www.ostfold-bompengeselskap.no.