Estland innførte obligatorisk bompengeavgift med elektronisk vignett for alle tunge kjøretøy over 3,5 tonn 1.1.2018, mens Slovenia innfører obligatorisk brikkebasert bompengebetaling for tunge kjøretøy over 3,5 tonn fra og med 1. april i år.

Slovenia - endringer i bompengesystemet for tunge kjøretøy fra 1. april 2018

Det elektroniske bompengesystemet DarsGo innføres i Slovenia fra 1.april 2018. Dette er et free-flow brikkebasert moderne bompengesystem og gjelder for tunge kjøretøy over 3,5 tonn. Det vil fra 1.april 2018 være obligatorisk å bruke dette systemet for store kjøretøy, og fra samme dato vil det ikke lenger være mulig å betale manuelt ved bomstasjonen slik som i dag.

Avtale kan tegnes ved å registrere seg på web: www.darsgo.si, eller man kan registrere seg og få utdelt brikke direkte i en DarsGo servicestasjon. For å registrere seg må man framvise vognkort og bevis på Euro-klasse for kjøretøyet. Man kan tegne både forhåndsbetalte og etterskuddsbetalte avtaler. Bompengeavgiften vil i tillegg til Euro-klasse også være avhengig av antall aksler på kjøretøyet. Avgiften vil beregnes automatisk basert på kjørt distanse. Se for øvrig vedlagt informasjonsskriv.

Det henstilles til alle som skal trafikkere Slovenia med store kjøretøy etter 1.april om å være tidlig ute med å skaffe seg brikke.

Vedlegg: Brosjyre bompengeordning Slovenia (PDF)

Estland - endringer i bompengeregelverket

Fra 1. januar 2018 ble det innført bompengeavgift for alle tunge kjøretøy over 3,5 tonn i Estland. Avgiften er basert på obligatorisk elektronisk vignett som må forhåndsbetales. Man kan kjøpe rettigheter til å trafikkere det offentlige vegnettverket for en dag, en uke, en måned osv. Avgiften for kjøretøy mellom 3,5 tonn og 12 tonn vil kun være avhengig av tidsperiode, men for kjøretøy over 12 tonn vil avgiften også være avhengig av Euro-klasse og av antall aksler på kjøretøyet.

Vedlagt informasjonsskriv viser til flere måter å kjøpe vignett på:

Tunge kjøretøy som ikke har betalt avgift vil få bøter og kan også nektes å fortsette turen.

Vedlegg: Brosjyre bompengeordning Estland (PDF)