19. desember 2018 kl. 12.00 opphører bompengeinnkrevingen på riksveg 19 mellom E18 Undrumsdal og Horten.

Den nye riksvei 19 sto ferdig ved årsskiftet 2009/10 og bomstasjonen åpnet 4. januar 2010.

Innkrevingstiden var i utgangspunktet beregnet til 15 år. Nedbetalingen gikk imidlertid fortere på grunn av mer trafikk enn antatt og tilskudd fra staten (bevilgning vedtatt i statsbudsjettet høsten 2013).

Takstene har vært de samme hele tiden, kr 33,- og kr. 66,-