Fra og med 8. juli stopper all innkreving av bompenger i Jondalstunnelen

Bompengeselskapet Ferde stanser all innkreving av bompenger på bomstasjonen ved fylkesvei 107 Jondalstunnelen på Vestlandet.

Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside: https://ferde.no