Lørdag 14. juni 2014 kl. 1400 avsluttes innkreving av bompenger på Eiksundsambandet. AutoPASS-brikker som er knyttet til avtaler gjennom bompengeselskapet Eiksundsambandet AS vil slutte å virke etter 14. juni 2014.

Brikker med nummer som begynner med L:42 er utstedt av Eiksundsambandet AS. Disse brikkene vil ikke fungere i andre bompengeanlegg etter 14. juni 2014.

Kunder som har sin AutoPASS hovedavtale med Eiksundsambandet bompengeanlegg i Norge, må inngå ny hovedavtale med et annet bompengeselskap, og få tildelt ny brikke derfra. Se oversikt på www.autopass.no

Kunder som bare har tilleggsavtale, eller som ikke har noe kundeforhold med Eiksundsambandet AS i det hele tatt, behøver ikke foreta seg noe spesielt.

Alle registrerte avtalehavere hos Eiksundsambandet AS mottar et adressert kundebrev, der det i detalj fremgår hvordan man skal forholde seg.

Sluttavregningen for AutoPASS-avtaler gjøres opp senest tre måneder etter avslutning. Eventuelt innestående beløp på avtalene samt brikkedepositum vil bli tilbakeført til kundene.

Mer informasjon: www.eiksund-sambandet.no