Oppstart av bompengeinnkreving på riksvei 13 Ryfast er utsatt på grunn av koronakrisen og manglende testing av vegkantutstyret.

Tidspunkt for oppstart er ikke avgjort enda. I mellomtiden kjører alle gratis gjennom bomstasjonene på Ryfast-strekningen.