Bompengeinnkrevingen på strekningen Rv3/25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet i Hedmark starter opp kl. 10:00 mandag 3. august.

Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside