Mandag 2. desember 2019 starter bompengeinnkrevingen på strekningen E18 Rugtvedt–Dørdal.

Bomstasjonen er plassert på E18 Stillinga. Det blir bompengeinnkreving i begge retninger.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig AutoPASS-brikke og avtale får 20 prosent rabatt, mens kjøretøy i takstgruppe 2 ikke får brikkerabatt.

I tråd med lokalpolitiske vedtak får nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1, med gyldig AutoPASS-brikke og avtale, 50 prosent rabatt av ordinær bompengetakst etter at brikkerabatt er trukket fra. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 kjører gratis.

Takster gjeldende fra 2. desember 2019:

  • Takstgruppe 1: 36 kr
  • Takstgruppe 2: 72 kr

Det gis fritak etter til enhver tids gjeldende takstretningslinjer.

Les mer om å tegne avtale på www.vegfinans.no