Innkrevingen starter 10. desember 2013 og du kan tegne AutoPASS avtale nå.

Trafikantene skal betale bompenger for passeringer i begge retninger, hele døgnet. Bomstasjonen er automatisk.

Takster på fv. 78 Hjartåsen

  • 27 kroner for kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg
  • 54 kroner for de med tillatt totalvekt fra og med 3 501 kg

Betalingsmåter

AutoPASS-avtale, tilsendt faktura, på www.veipakkehelgeland.no eller på en av servicestasjonene Shell Sandnessjøen, Esso Halsøya og Shell Halsøya.

AutoPASS-avtale gir rabatt

AutoPASS-avtale med bompengeselskapet Helgeland Veiutvikling AS gir 20 % rabatt pr. passering. Du betaler ikke noe forskuddsbeløp, men det er 200 kroner i depositum pr. bombrikke. Trafikanter som har AutoPASS-avtale fra et annet bompengeselskap får 10 % rabatt.

Tegn avtale og få mer informasjon på www.veipakkehelgeland.no, tlf. 815 58 049