Innkreving av bompenger på E136 Tresfjordbrua avsluttes 15. januar kl. 12:00.

Bompengeinnkrevingen stoppes tidligere enn planlagt som følge av statlig tilskudd.

Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside