Innkreving av bompenger på E16 mellom Bagn og Bjørgo startet opp 29. oktober.

Det kreves nå inn bompenger i bomstasjonene E16 ved Klosbøle og på tidligere E16 ved Klosbøle i begge retninger.

Les mer om bompengeopplegget på E16Oppland.vegfinans.no

Passeringstak

For alle lette kjøretøy med gyldig Autopass brikke gjelder det månedlig passeringstak på 40 passeringer.

Fritak

Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Per i dag gjelder følgende:

  • Passasjerer i alle typer kjøretøy
  • Gående og syklende
  • Motorsykler og mopeder
  • Kjører El bil med drivstoffkode 5 i vognkortet*
  • Kjører hydrogenbiler*
  • Kollektivtransport i konsesjonert rute*
  • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*

Fritaksordninger merket med * forutsetter gyldig avtale og bruk av brikke.