12. september kl. 12.00 starter innkreving av bompenger ved bomstasjonen på E6/E10 Leirvik.

For å få bombrikke kan du tegne avtale med Hålogalandsbrua AS på www.haalogalandsbrua.no. Brikken kommer i posten.

AutoPASS-avtale gir rabatt

  • AutoPASS-avtale med bompengeselskapet Hålogalandsbrua AS gir 13 % rabatt pr. passering.
  • Trafikanter som har AutoPASS-avtale fra et annet bompengeselskap får 10 % rabatt.

Taksten i bomstasjonen er 43 kr for lette kjøretøy og 129 for tunge kjøretøy. Bomstasjonen er automatisk. Det er innkreving i begge retninger. Kjør igjennom uten å stoppe for å betale. Det finnes ingen myntmaskiner eller boder for manuell betaling.