Fra 1. januar 2017 kan du betale med AutoPASS-brikke på Norges mest trafikkerte ferjestrekning. Samtidig blir det nye takster for overfarten.

Har du gyldig AutoPASS-brikke kan du fra nyttår kjøre inn på oppstillingsplassen foran ferjene uten å bruke tid i billettluken. Lengden på kjøretøyet ditt måles automatisk. Det avgjør hvilken pris du skal betale for ferjeturen.

- Innføring av AutoPASS vil gjøre betalingen enklere for de reisende. Samtidig vil det føre til et smidigere system på ferjeleiene i Moss og Horten, sier Arne Bjørklund i Statens vegvesen.

Les mer om innføringen av AutoPASS på ferjesambandet Moss-Horten her.

OPPDATERT TAKSTTABELL FOR FERJESAMBANDET RV. 19 MOSS–HORTEN
Gjeldende fra 1. januar til 31. desember 2017

    
Kjøretøyets lengde
    
Takst ved manuell betaling
    
Bruk av gyldig AutoPASS-brikke
(-10%)

 

  
Bruk av gyldig AutoPASS-brikke + tilleggsavtale med Bastø Fosen
(-30%)

 

 
Personbil/varebil opptil 6 meter
   
178
   
160,20
   
124,60
 
6,01–8,0 meter
   
396
   
356,40
   
277,20
 
8,01–10 meter 
 
538
 
484,20
 
376,60
 
10,01–12 meter
 
638
 
574,20
 
446,60
 
12,01–14 meter
 
736
 
662,40
 
515,20
 
14,01–17,5 meter
 
804
 
723,60
 
562,80
 
17,51–19,5 meter
 
906
 
815,40
 
634,20
 
19,51–22 meter
 
1029
 
926,10
 
720,30
 


Over 22 meter

 

 


1132

 

 


1018,80

 

 


792,40

 

 


Øvrige klasser

 

           
 
Elbil*
 
67
 
-
 
-
 
MC* (benytt manuell billettluke)
 
67
 
-
 
-
 


Passasjerer

 

 


0

 

 


-

 

 


-

 

 *Elbil og MC betaler fast takst på 67 kroner. Det gis ikke rabatt for disse kjøretøygruppene.

Alle kjøretøy med gyldig AutoPASS-brikke får automatisk ti prosent rabatt på ferjebilletten. De som ikke allerede har en AutoPASS-brikke kan tegne avtale med et bompengeselskap som utsteder brikker, se www.autopass.no

For å få 30% rabatt må du ha gyldig AutoPASS-brikke og i tillegg inngå egen avtale direkte med Bastø Fosen, som innebærer forskuddsbetaling av et avtalt beløp. Dette erstatter dagens verdikort og kontokort.
Det er mulig å tegne slik tilleggsavtale med Bastø Fosen fra 15. november 2016, se www.basto-fosen.no

Det er «AutoPASS-regulativ for riksvegferjesambandet Moss–Horten 2017» som ligger til grunn for de nye takstene. For mer informasjon se Bastø Fosens nettside; www.basto-fosen.no