Klage på gebyr ilagt av Statens vegvesen skal sendes til:

Statens vegvesen  
Postadresse: Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER 
E-post: firmapost@vegvesen.no


Klage på gebyr ilagt av politiet skal sendes til politidistriktet der gebyret ble ilagt.

Klage på gebyr ilagt av Tollvesenet skal sendes til tollregionen der gebyret ble ilagt.