Østfold Bompengeselskap AS

  Bomstasjoner og priser

  • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
  • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

  E18 Ørje øst8,0014,00
  E18 RAMSTAD10,0018,00
  E18 Elvestad vest8,0014,00
  Fv128 Elvestad vest8,0014,00

  Fritak*

  • Buss i konsesjonert rute
  • Utrykningskjøretøy

  * Forutsatt AutoPASS-brikke

  Tilbake til listen