Vegamot AS Avdeling: E6 Vindåsliene

  Bomstasjoner og priser

  • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
  • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

  E6 Fossum bru43,0085,00

  Fritak*

  • Buss i konsesjonert rute
  • Utrykningskjøretøy
  • Elbil

  * Forutsatt AutoPASS-brikke

  Tilbake til listen