Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad–Sprova–Malm

Bomstasjoner og priser

  • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
  • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

Fv17 Dyrstad24,0048,00
Fv17 Sprova39,0078,00
Fv720 Malm46,0092,00

Fritak*

  • Buss i konsesjonert rute
  • Utrykningskjøretøy

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen