Nordhordlandspakken

Bomstasjoner og priser

  • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
  • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

E39 Flatøy avkjøring mot Flatøy20,0032,00
E39 Flatøy påkjøring mot Bergen20,0032,00
E39 Flatøy Nord20,0032,00
E39 Mundalsberget20,0032,00
Fv. 57 Isdalstø20,0032,00

Fritak*

  • Buss i konsesjonert rute
  • Utrykningskjøretøy
  • Forflytningshemmet - bilbasert
  • Forflytningshemmet - personlig

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen