Trondheimsprosjektene

Bomstasjoner og priser

 • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
 • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

Thorbjørn Bratts veg, O-snitt11,0026,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
14,0033,00
Bratsbergveien, O-snitt11,0026,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
14,0033,00
Tempeveien, O-snitt11,0026,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
14,0033,00
Bøckmans veg, B-snitt11,0026,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
14,0033,00
Byåsveien, B-snitt11,0026,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
14,0033,00
Gamle Oslovei, B-snitt11,0026,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
14,0033,00
Tonstad, T-snitt11,0026,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
14,0033,00
Ranheim32,0049,00
Leistad16,0024,00
Hommelvik16,0024,00
Fv 704 Torgårdsletta. K-snitt15,0036,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
30,0072,00
Tillerbrua, K-snitt15,0036,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
30,0072,00
Røddeveien15,0036,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
30,0072,00
Klett - Rv.707, S-snitt15,0036,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
30,0072,00
Klett - E6, S-snitt15,0036,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
30,0072,00
Nedre Leirfoss (Fossestuvegen), M-snitt15,0036,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
30,0072,00
Bjørndalen (Oslovn.) M-snitt)15,0024,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
30,0048,00
Nord for Sluppen bru (Tempevn), M-snitt15,0024,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
30,0048,00
Kroppan bru (Nordgående), M-snitt11,0041,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
14,0055,00
Kroppan bru (Sørgående), M-snitt11,0041,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
14,0055,00
Være (Gml. E6), N-snitt15,0036,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
30,0072,00
Rv 706 Leangensletta, O-snitt11,0026,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
14,0033,00
Haakon VII s gt , O-snitt11,0026,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
14,0033,00
Landbruksvegen, O-snitt11,0026,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
14,0033,00
Tungasletta, O-snitt11,0026,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
14,0033,00
Moholt, O-snitt11,0026,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
14,0033,00

Fritak*

 • Buss i konsesjonert rute
 • Utrykningskjøretøy
 • Forflytningshemmet - bilbasert
 • Forflytningshemmet - personlig

Informasjon om fritak for forflytningshemmede
Information about exemptions for mobility impaired drivers
Information über Gebührenbefreiung für Personen mit Gehbehinderung

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen