Førdepakken

Bomstasjoner og priser

  • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
  • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

E39 Bakkebøvegen (Førde vest)30,0054,00
Rv 5 Kletten (Øyrane)30,0054,00
E39 Bruland (Førde Aust)30,0054,00
Fv 481 Presteholten (Angedalsvegen)30,0054,00
Fv 484 Brulandsvellene (Vievegen)30,0054,00

Fritak*

  • Buss i konsesjonert rute
  • Utrykningskjøretøy
  • Forflytningshemmet - bilbasert
  • Forflytningshemmet - personlig

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen