Bypakke Grenland

Bomstasjoner og priser

 • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
 • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

Elstrømbrua17,0027,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
23,0038,00
Klostergata17,0027,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
23,0038,00
Hesselbergs gate17,0027,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
23,0038,00
Menstadbrua17,0027,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
23,0038,00
Borgestadalleen17,0027,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
23,0038,00
Borgestad kirke17,0027,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
23,0038,00
Sannivegen17,0027,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
23,0038,00
Lensmannsdalen17,0027,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
23,0038,00
Bjørntvedtvegen17,0027,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
23,0038,00
Vallermyrene17,0027,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
23,0038,00
Deichmansgate17,0027,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
23,0038,00
Herøyavegen17,0027,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
23,0038,00
Fjordgata17,0027,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
23,0038,00

Fritak*

 • Buss i konsesjonert rute
 • Utrykningskjøretøy
 • Forflytningshemmet - bilbasert
 • Forflytningshemmet - personlig

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen