Krinsvatn (Fosenpakken)

Bomstasjoner og priser

  • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
  • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

Krinsvatn87,00207,00
Etterskudd 0%/20% rabatt
Forskudd (NOK): 0.0Forskudd (NOK):
69,6165,6

Fritak*

  • Buss i konsesjonert rute
  • Utrykningskjøretøy

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen