Hovedavtale

Som ny bruker av AutoPASS må du inngå hovedavtale med et bompengeselskap som utsteder brikker. Det gir deg brikkerabatt (oftest 20 prosent for klasse 1 og ingen rabatt for klasse 2) ved passering i de bomstasjonene som selskapet administrerer og når du passerer de fleste bomstasjoner i Norge. Kjører du uten gyldig avtale får du ingen rabatt på passeringen, men må betale full pris.

Tilleggsavtale

Ønsker du høyere rabatt enn brikkerabatten i andre anlegg, kan du inngå tilleggsavtaler om forskuddsbetaling med andre bompengeselskap. Rabattsatsene for forskuddsbetaling varierer fra anlegg til anlegg.

To måter å betale på

Når det gjelder betalingsmåte finnes det to typer avtaler: forskuddsavtale og etterskuddsavtale. Noen bompengeselskap tilbyr begge avtaletyper, mens andre tilbyr én av disse. Se informasjon om hvilke avtaletyper som tilbys i de ulike bompengeanleggene på bompengeselskapenes nettsider.

Forskuddsavtale

Du betaler inn et forskuddsbeløp. Når du passerer en bomstasjon trekkes passeringsavgiften fra dette beløpet. Når kontoen din nærmer seg 0,- får du tilsendt en ny faktura for innbetaling.

Etterskuddsavtale

Passeringer som du har foretatt registreres på avtalen din. Du vil motta faktura for passeringer innenfor et bestemt tidsrom. Faktureringshyppigheten varierer fra selskap til selskap. Kontakt ditt bompengeselskap for mer informasjon.