Som ny bruker av AutoPASS må du inngå avtale med et utstederselskap som utsteder brikker. I de fleste bompengeanlegg gir brukeravtalen brikkerabatt på 20 prosent for kjøretøy i takstgruppe 1. Det gis ingen brikkerabatt for takstgruppe 2.

Passeringer som du har foretatt registreres på avtalen din. Du vil motta faktura for passeringer innenfor et bestemt tidsrom. Faktureringshyppigheten varierer fra selskap til selskap. Kontakt det selskapet som du har tegnet brukeravtale med for mer informasjon.