Kontakt et selskap for å få informasjon om takster.

Disse takstgruppene gjelder ved passering i bomstasjoner i Norge:

Takstgruppe 1

  • Kjøretøy med tillatt totalvekt inntil 3500 kg, samt alle biler uavhengig av vekt i kjøretøygruppe M1.
  • Tyngre biler: For at kjøretøy over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal inngå i takstgruppe 1, stilles det krav om elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2

  • Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg, med unntak av biler som registrert i kjøretøygruppe M1.
  • Obligatorisk brikke: Kjøretøy som er registrert på foretak eller brukes i næringsvirksomhet må ha elektronisk brikke med gyldig avtale for takstgruppe 2. Les mer om obligatorisk brikke for tunge kjøretøy 

Takstgrupper ved miljødifferensiering

  • I anlegg som bruker miljødifferensiert takst kan det bli inntil fire ulike takster for takstgruppe 1 og for takstgruppe 2.
  • Takstgruppe 1 deles i nullutslipp, ladbar hybrid, diesel og andre (bensin, gass, etanol etc).
  • Takstgruppe 2 deles i nullutslipp, ladbar hybrid, Euro VI og Pre-Euro VI.

Alle utenlandske kjøretøy med og uten AutoPASS bombrikke må registrere kjøretøyets euroklasse og drivstoff på autopass.no/ed for å få riktig takst i bomanlegg med miljødifferensiering. Uten registrering belastes høyeste takst i takstgruppe 1 eller 2. 

Les mer om unntak og fritak

Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen.

Det stilles krav om elektronisk brikke med gyldig avtale for at biler over 3501 kg i kjøretøygruppe M1 skal inngå i takstgruppe 1.

Denne ordningen gjelder alle bompengeanlegg, med unntak av bompenger på ferjer. 

Norske biler

Norske biler i kjøretøygruppe M1, med AutoPASS-brikke og gyldig avtale, inngår automatisk i takstgruppe 1.

Utenlandskregistrerte biler med AutoPASS-brikke

Eiere av utenlandskregistrerte biler i kjøretøygruppe M1, med AutoPASS-brikke og gyldig avtale, må kontakte bompengeselskapet sitt for å sikre at de blir belastet i takstgruppe 1.

Med andre typer EasyGo-brikker

Eiere av biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, som bruker andre typer EasyGo-brikker enn AutoPASS, må ta kontakt med sin brikkeutsteder for å sikre at de blir belastet i takstgruppe 1 ved bompasseringer i Norge.

Oversikt over brikkeutstedere som tilbyr EasyGo-brikker godkjent i Norge

Alle rabatter forutsetter gyldig avtale og bombrikke.

Alle med gyldig avtale og brikke i takstgruppe 1 får 20 prosent rabatt på passeringer i de fleste bompengeanlegg.

Kontakt et selskap for å få informasjon om takster.