Hvilke takster som gjelder i bomstasjonene finner du ved å klikke på bomstasjonene i kartet på hovedsiden eller ved å velge bompengeanlegg.

I ruteplanleggeren finner du takster for bomstasjonene, og du kan kalkulere bompenger på reiseruten din.

Denne oversikten viser takster og rabatter på de ulike vegstrekningene og vegprosjektene: Veger og bompengeselskaper – oversikt over takster, rabatter, timesregler og månedstak.pdf

Disse takstgruppene gjelder ved passering i bomstasjoner i Norge:

Takstgruppe 1

  • Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo, samt alle biler uavhengig av vekt i kjøretøygruppe M1.
  • Tyngre biler: For at kjøretøy over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal inngå i takstgruppe 1, stilles det krav om elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2

  • Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo, med unntak av biler som registrert i kjøretøygruppe M1.
  • Obligatorisk brikke: Kjøretøy som er registrert på foretak eller brukes i næringsvirksomhet må ha elektronisk brikke med gyldig avtale for takstgruppe 2. Les mer om obligatorisk brikke for tunge kjøretøy 

Takstgrupper ved miljødifferensiering

  • I anlegg som bruker miljødifferensiert takst kan det bli inntil fire ulike takster for takstgruppe 1 og for takstgruppe 2.
  • Takstgruppe 1 deles i nullutslipp, ladbar hybrid, diesel og andre (bensin, gass, etanol etc).
  • Takstgruppe 2 deles i nullutslipp, ladbar hybrid, Euro VI og Pre-Euro VI.

Alle utenlandske kjøretøy med og uten AutoPASS bombrikke må registrere kjøretøyets euroklasse og drivstoff på www.autopass.no/ed for å få riktig takst i bomanlegg med miljødifferensiering. Uten registrering belastes høyeste takst i takstgruppe 1 eller 2. 

Moped/motorsykkel betaler bompenger kun i den eneste manuelle bomstasjonen: Atlanterhavstunnelen, som benytter egne takstkategorier.

Les mer om unntak og fritak

Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen.

Det stilles krav om elektronisk brikke med gyldig avtale for at biler over 3501 kg i kjøretøygruppe M1 skal inngå i takstgruppe 1.

Denne ordningen gjelder alle bompengeanlegg, med unntak av bompenger på ferjer. Den manuelle bomstasjonen, Atlanterhavstunnelen, har for øvrig flere takstgrupper: Les mer på www.atlanterhavstunnelen.no.

Norske biler

Norske biler i kjøretøygruppe M1, med AutoPASS-brikke og gyldig avtale, inngår automatisk i takstgruppe 1.

Utenlandskregistrerte biler med AutoPASS-brikke

Eiere av utenlandskregistrerte biler i kjøretøygruppe M1, med AutoPASS-brikke og gyldig avtale, må kontakte bompengeselskapet sitt for å sikre at de blir belastet i takstgruppe 1.

Med andre typer EasyGo-brikker

Eiere av biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, som bruker andre typer EasyGo-brikker enn AutoPASS, må ta kontakt med sin brikkeutsteder for å sikre at de blir belastet i takstgruppe 1 ved bompasseringer i Norge.

Oversikt over brikkeutstedere som tilbyr EasyGo-brikker godkjent i Norge

Rabatten er vanligvis 20 prosent for takstgruppe 1. Enkelte bompengeselskap tilbyr imidlertid fortsatt høyere rabatt mot forskuddsbetaling, men da må du tegne tilleggsavtaler. Husk at dette gjelder kun ved passering i det aktuelle bompengeselskapets egne bomstasjoner.

Les mer om rabatter på bompengeselskapenes nettsider

Oversikt over takster, rabatter, timesregler og månedstak: 
Veger og bompengeselskaper – oversikt over takster, rabatter, timesregler og månedstak.pdf