Det er om lag 335 bomstasjoner i Norge. Du kan betale med bombrikke i alle bomstasjoner merket med AutoPASS.

Ved passering i automatiske bomstasjoner uten brikke blir det tatt bilde av bilskiltet. Registreringsnummeret på bilskiltet blir kontrollert i motorvognregisteret til Statens vegvesen. Bileier får tilsendt faktura med informasjon om passering, type kjøretøy og skyldig beløp. Faktura sendes pr. post og uten ekstra gebyr. Det gjelder både norske og utenlandske kjøretøy.

Kontakt et bompengeselskap for å få informasjon om takster.

Alle automatiske bomstasjoner er merket med symbolet:

Vegvisningsskilt 792.30 Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse

6. april 2019 ble alle lyssignal i AutoPASS-anlegg slukket. 

Opplysning om passeringer og priser får du heretter hos det utstederselskapet som du har tegnet AutoPASS-avtale med via Min side.