Det er om lag 250 bomstasjoner i Norge der du kan betale med AutoPASS-brikke. Alle disse bomstasjonene er merket med "AutoPASS".

Den eneste manuelle bomstasjonen i Norge der du ikke kan bruke AutoPASS-brikken ved passering er Atlanterhavstunnelen. Her må du stoppe og betale før du kjører igjennom.

Ved passering i automatiske bomstasjoner uten brikke blir det tatt bilde av bilskiltet. Registreringsnummeret på bilskiltet blir kontrollert i motorvognregisteret til Statens vegvesen. Bileier får tilsendt faktura som inneholder opplysning om passering, kjøretøy og skyldig beløp. Faktura sendes pr. post og uten ekstra gebyr. Det gjelder både norske og utenlandske kjøretøy.

Kontakt et bompengeselskap for å få informasjon om takster.

Automatiske bomstasjoner er merket med symbolet:

Vegvisningsskilt 792.30 Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse

6. april 2019 ble alle lyssignal i AutoPASS-anlegg slukket. 

Opplysning om passeringer og priser får du heretter hos det bompengeselskapet som du har tegnet AutoPASS-avtale med via Min side.