Med gyldig avtale og brikke fra en utsteder gis mellom 50 og 100 pst rabatt for nullutslippskjøretøy. Størrelsen på rabatten kan variere mellom de ulike bompengeprosjektene. For nærmere informasjon om denne rabatten i et konkret prosjekt, gå til bompengeselskapenes hjemmeside og søk opp prosjektet.

I bypakker med miljødifferensierte takster, dvs. egne takstklasser etter kjøretøyenes drivstoff-/motoregenskaper, gjelder fastsatt takst for nullutslippskjøretøy uavhengig av om du har gyldig avtale og brikke.

Tegn avtale hos et utstederselskap 

Skaff brikke og avtale