Det nasjonale fritaket for nullutslippskjøretøy er opphevet. Det er åpnet opp for at bompengebetalingen for denne typen kjøretøy, i det enkelte bompengeprosjekt, skal avgjøres av lokalpolitiske myndigheter.

Stortinget har imidlertid lagt en begrensning på at betalingen for nullutslippskjøretøy ikke skal overstige maksimum 50 prosent av ordinær takst, fratrukket brikkerabatt.

Betaling av bompenger som nullutslippskjøretøy krever elektronisk brikke og gyldig avtale.

Tegn avtale hos et bompengeselskap 

Skaff brikke og avtale