I ferjebetalingskonseptet "AutoPASS for ferje" er det mulig å betale for ferjetaksten med AutoPASS-brikke eller AutoPASS-ferjekort, se www.autopassferje.no/ferjesamband/

I tillegg er det mulig å betale med AutoPASS-brikke på riksvegferjesambandet Moss–Horten, men dette ferjesambandet inngår ikke i samarbeidet "AutoPASS for ferje".

Ferjesamband med tillegg for bompengetakst

Følgende ferjesamband har bompengeinnkreving i form av et bompengepåslag på ferjebilletten:

Sør-Trøndelag

  • Flakk–Rørvik
  • Brekstad–Valset

Hordaland

  • Husavik–Sandvikvåg
  • Krokeide–Hufthamar
  • Gjermundshavn–Varaldsøy–Årsnes (ikke bompenger Gjermundshavn–Varaldsøy)
  • Langevåg–Buavåg

Rogaland

  • Mortavika–Arsvågen