15. januar stopper innkreving av bompenger i E134 Stordalstunnelen.

Bompengeinnkrevingen i Stordalstunnelen startet 1.11.2014 og var forventet nedbetalt i 2030. På grunn av tilskudd fra staten blir bompengeinnkrevingen avsluttet tidligere en forutsatt.

Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside