All bruk av AutoPASS-brikken blir registrert i forbindelse med betalingskontroll, fremstilling av anonymisert statistikk og eventuelle opplysninger til deg som kunde. Registreringen skjer i overensstemmelse med Personopplysningslovens bestemmelser.

Når du passerer en bomstasjon med brikke registreres følgende opplysninger:

  • En kode for bompengeanlegget du passerer.
  • Dato og tidspunkt for passering.
  • Hvis brikken ikke kan registreres, tas det bilde av bilens registreringsnummer. Det tas ikke bilde av personene i bilen.

Opplysningene som registreres benyttes i utgangspunktet bare til å administrere AutoPASS-tjenestene. Opplysningene kan imidlertid bli utlevert til operatører av AutoPASS-tjenestene når det gjelder passering i andre selskapers bomanlegg. I tillegg vil man i perioder knyttet til oppgradering av tekniske løsninger og innføring av ny funksjonalitet, foreta uttrekk av data og benytte disse til testformål innenfor konsesjonen. Disse opplysningene vil bli slettet umiddelbart etter at testene er gjennomført. Opplysninger benyttes også i kontrolløyemed. I dette tilfellet ved kontroll av obligatorisk brikke for tunge kjøretøy over 3,5 tonn. 

For nærmere informasjon, kontakt ditt bompengeselskap.

Oversikt over bompengeanlegg med konsesjon , d.v.s. godkjennelse fra datatilsynet om å behandle personopplysninger.