All bruk av AutoPASS-brikken blir registrert i forbindelse med betalingskontroll, fremstilling av anonymisert statistikk og eventuelle opplysninger til deg som kunde. Registreringen skjer i overensstemmelse med Personopplysningslovens bestemmelser.

Når du passerer en bomstasjon med brikke registreres følgende opplysninger:

  • En kode for bompengeanlegget du passerer.
  • Dato og tidspunkt for passering.
  • Hvis brikken ikke kan registreres, tas det bilde av bilens registreringsnummer. Det tas ikke bilde av personene i bilen.

Opplysningene som registreres benyttes i utgangspunktet bare til å administrere AutoPASS-tjenestene. Opplysningene kan imidlertid bli utlevert til operatører av AutoPASS-tjenestene når det gjelder passering i andre selskapers bomanlegg. I tillegg vil man i perioder knyttet til oppgradering av tekniske løsninger og innføring av ny funksjonalitet, foreta uttrekk av data og benytte disse til testformål, noe som ligger innenfor konsesjonen. Opplysninger i brikken benyttes også i kontrolløyemed. I dette tilfellet ved kontroll av obligatorisk brikke for tunge kjøretøy i næring over 3,5 tonn. Disse opplysningene vil bli slettet umiddelbart etter at testene er gjennomført.

For nærmere informasjon, kontakt ditt bompengeselskap.

Ved tvist om betalingsplikten, oppbevares opplysningene i inntil et år etter at kravet er gjort opp eller rettslig avgjort.

Oversikt over bompengeanlegg med konsesjon , d.v.s. godkjennelse fra datatilsynet om å behandle personopplysninger.