E16 Kongsvingervegen

Bomstasjoner og priser

  • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
  • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

E16 Åsum37,0061,00
Fv. 175 Åsum18,0030,00
Fv. 250 Fulu18,0030,00

Fritak*

  • Buss i konsesjonert rute
  • Utrykningskjøretøy

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen