Du kan bruke AutoPASS-brikken i Danmark og Sverige på ferjer og broer. Brikker fra andre tjenesteleverandører i EasyGo-samarbeidet kan også brukes i Norge. 

Se EasyGo.com for mer informasjon.

Mange land i Europa har tatt i bruk bompenger for å finansiere bygging og drift av vegsystemer, eller for å redusere køer og forurensning i byområder.

Etter hvert som bruken av bompengesystemer øker, blir det mer behov for samordning slik at systemene blir enklere å bruke og driften mest mulig effektiv. Dette arbeidet står høyt på agendaen i EU. Det er vedtatt en felles standard for elektronisk betaling av bompenger i eurosonen.

De tre skandinaviske landene Sverige, Norge og Danmark startet i 2007 samarbeidet EasyGo der alle som hadde en elektronisk brikke fra ett av samarbeidslandene, kunne benytte sin egen brikke som betalingsmiddel i bompengeanleggene i alle de tre landene. I 2013 ble dette samarbeidet utvidet til å inkludere Østerrike for alle biler over 3,5 tonn. For at skandinaviske biler skal kunne kjøre i Østerrike, kreves det egne brikker som blir utstedt enten i Danmark eller Østerrike. Norge og Sverige kan foreløpig ikke utstede de nye EasyGo-brikkene.

Se mer informasjon easygo.com