Harstadpakken

Bomstasjoner og priser

  • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
  • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

Rv83 Kanebogen12,0024,00
Skaunveien12,0024,00
Steinveien12,0024,00
Kongsveien12,0024,00
Rv83 Lokket12,0024,00
Skolegata12,0024,00
Samasjøen12,0024,00

Fritak*

  • Buss i konsesjonert rute
  • Utrykningskjøretøy
  • Forflytningshemmet - bilbasert
  • Forflytningshemmet - personlig

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen