Trondheim

Bomstasjoner og priser

 • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
 • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

Thorbjørn Bratts veg, O-snitt9,0027,00
Bratsbergveien, O-snitt9,0027,00
Tempeveien, O-snitt9,0027,00
Bøckmans veg, B-snitt9,0027,00
Byåsveien, B-snitt9,0027,00
Gamle Oslovei, B-snitt9,0027,00
Tonstad, T-snitt9,0027,00
Ranheim32,0049,00
Leistad16,0024,00
Hommelvik16,0024,00
Fv 704 Torgårdsletta. K-snitt11,0033,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
22,0066,00
Tillerbrua, K-snitt11,0033,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
22,0066,00
Klett - Rv.707, S-snitt11,0033,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
22,0066,00
Klett - E6, S-snitt11,0033,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
22,0066,00
Nedre Leirfoss (Fossestuvegen), M-snitt11,0033,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
22,0066,00
Bjørndalen (Oslovn.) M-snitt)11,0022,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
22,0044,00
Nord for Sluppen bru (Tempevn), M-snitt11,0022,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
22,0044,00
Kroppan bru (Nordgående), M-snitt9,0045,00
Kroppan bru (Sørgående), M-snitt9,0045,00
Være (Gml. E6), N-snitt11,0033,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
22,0066,00
Rv 706 Leangensletta, O-snitt9,0027,00
Haakon VII s gt , O-snitt9,0027,00
Landbruksvegen, O-snitt9,0027,00
Tungasletta, O-snitt9,0027,00
Moholt, O-snitt9,0027,00

Fritak*

 • Buss i konsesjonert rute
 • Utrykningskjøretøy
 • Forflytningshemmet - bilbasert
 • Forflytningshemmet - personlig

Informasjon om fritak for forflytningshemmede
Information about exemptions for mobility impaired drivers
Information über Gebührenbefreiung für Personen mit Gehbehinderung

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen