Bomringen på Nord-Jæren

Bomstasjoner og priser

  • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
  • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

RV44 KÅSEN20,0050,00
RV510 SÆLE20,0050,00
RV44 ØKSNEVAD20,0050,00
RV505 ORSTAD20,0050,00
E39 BRÅSTEIN20,0050,00
RV509 SOMA20,0050,00
FV327 ÅRSVOLL20,0050,00
FV443 BÆRHEIM20,0050,00
E39 FORUS20,0050,00
RV44 FORUSVEIEN20,0050,00
FV314 GAMLEVEGEN20,0050,00
RV510 NESBUVEIEN20,0050,00
FV382 GRANNES20,0050,00
RV509 HAFRSFJORD20,0050,00
RV409 KVERNEVIKVEIEN20,0050,00
E39 RANDABERGVEIEN20,0050,00
FV413 FINNESTADGEILEN20,0050,00
FV349 SVANHOLMEN20,0050,00
FV443 FORUSBEEN20,0050,00
ÅSENVEIEN20,0050,00
TRAVBANEVEIEN20,0050,00
RV510 SOLASPLITTEN20,0050,00

Fritak*

  • Buss i konsesjonert rute
  • Utrykningskjøretøy
  • Forflytningshemmet - bilbasert
  • Forflytningshemmet - personlig

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen