Fredag den 1. september 2017 blir bomstasjonene i prosjektet E6 Helgeland sør satt i drift.

Det er tre bomstasjoner, og takstene er disse:

Bomstasjon Lette kjøretøy Tunge kjøretøy
Svenningvatn 31.– 93.–
Kommunegrense Grane/Vefsn 31.– 93.–
Forsmo 26.– 78.–

 

Biler i kjøretøykategorien M1, som vil si de fleste campingbiler og enkelte personbiler med totalvekt over 3500 kilo, betaler takst for lette kjøretøy. En AutoPASS-avtale gir ti prosent rabatt på gjeldende takster.

Slik tegner du AutoPASS-avtale

Nordland Bompengeselskap AS distribuerer ikke egne AutoPASS-brikker. Derfor må du tegne avtale med et selskap som gjør det, for eksempel Helgeland Veiutvikling AS, som du kan tegne avtale med her.

Du bestemmer selv hvilket bompengeselskap du tegner avtale med. Oversikt over bompengeselskapene i Norge finner du her.

Brikken kommer tilsendt i posten. Avtalen er gyldig fra den dagen du inngår den.

Har du allerede AutoPASS i bilen din?

I så fall trenger du ikke foreta deg noe. Dersom du har gyldig avtale og brikke fra et annet anlegg, får du rabatt også i bommene i prosjektet E6 Helgeland sør.

Hvis du trenger mer informasjon, eller hjelp til å tegne avtale, ta kontakt med Nordland Bompengeselskap AS.

VEDLEGG AutoPASS-brosjyre E6 Helgeland sør.pdf