Østfold

Bomstasjoner og priser

  • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
  • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

FV311 KAMBO22,0044,00
E6 RAUKERUD22,0044,00
FV128 FOSSUM11,0022,00
FV128 SLITU16,0032,00
E18 BRENNEMOEN16,0032,00
E18 DALEN11,0022,00
E18 RAMSTAD11,0022,00
E18 Knapstad9,0018,00
FV128 Knapstad9,0018,00

Fritak*

  • Buss i konsesjonert rute
  • Utrykningskjøretøy
  • Elbil

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen