Bomringen i Namsos

Bomstasjoner og priser

 • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
 • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

Østbyen
Rushtid
 • 06.00 - 17.59
18,0036,00
Vestre byområde
Rushtid
 • 06.00 - 17.59
18,0036,00
Namsosbrua
Rushtid
 • 06.00 - 17.59
18,0036,00
Bråten
Rushtid
 • 06.00 - 17.59
18,0036,00

Fritak*

 • Buss i konsesjonert rute
 • Utrykningskjøretøy
 • Forflytningshemmet - bilbasert
 • Elbil
 • Forflytningshemmet - personlig

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen