Bypakke Grenland

Bomstasjoner og priser

 • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
 • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

Elstrømbrua15,0030,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
21,0042,00
Klostergata15,0030,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
21,0042,00
Hesselbergs gate15,0030,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
21,0042,00
Menstadbrua15,0030,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
21,0042,00
Borgestadalleen15,0030,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
21,0042,00
Borgestad kirke15,0030,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
21,0042,00
Sannivegen15,0030,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
21,0042,00
Lensmannsdalen15,0030,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
21,0042,00
Bjørntvedtvegen15,0030,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
21,0042,00
Vallermyrene15,0030,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
21,0042,00
Deichmansgate15,0030,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
21,0042,00
Herøyavegen15,0030,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
21,0042,00
Fjordgata15,0030,00
Rushtid
 • 07.00 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
21,0042,00

Fritak*

 • Buss i konsesjonert rute
 • Utrykningskjøretøy
 • Forflytningshemmet - bilbasert
 • Forflytningshemmet - personlig

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen