Vossapakko

Bomstasjoner og priser

  • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
  • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

Rv 13 Svelgane43,0086,00
E16 Bolstad43,0086,00

Fritak*

  • Buss i konsesjonert rute
  • Utrykningskjøretøy
  • Elbil

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen