E16 Kongsvingervegen

Bomstasjoner og priser

  • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
  • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

E16 Åsum32,0064,00
Fv. 175 Åsum16,0032,00
Fv. 250 Fulu16,0032,00

Fritak*

  • Buss i konsesjonert rute
  • Utrykningskjøretøy
  • Elbil

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen