Bomringen i Oslo/Bærum

Bomstasjoner og priser

  • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
  • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

Rampe Lysaker til E 1817,5052,50
Strandveien17,5052,50
Bærumsveien17,5052,50
Griniveien17,5052,50
E18 Maritim35,00105,00
E18 Påkjøringsrampe35,00105,00
Drammensveien35,00105,00
Middelthunsgate35,00105,00
Sørkedalsveien35,00105,00
Slemdalsveien35,00105,00
Store Ringvei35,00105,00
Trondheimsveien35,00105,00
Østre Aker vei35,00105,00
Strømsveien35,00105,00
Djupdalsveien35,00105,00
Rv 190 Ulven35,00105,00
Tvetenveien35,00105,00
Lambertseterveien35,00105,00
E6 Europaveien35,00105,00
Sandstuveien35,00105,00
Ekebergveien35,00105,00
Kongsveien35,00105,00
E18 Mosseveien35,00105,00
Karenslyst allè35,00105,00
E 18 hovedløp17,5052,50
Pårampe Granfoss fra E1817,5052,50
Pårampe Granfoss fra Fornebu17,5052,50

Fritak*

  • Buss i konsesjonert rute
  • Utrykningskjøretøy
  • Forflytningshemmet - bilbasert
  • Elbil
  • Forflytningshemmet - personlig

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen