Bomringen i Oslo/Bærum

Bomstasjoner og priser

  • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
  • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

Rampe Lysaker til E 1817,0051,00
Strandveien17,0051,00
Bærumsveien17,0051,00
Griniveien17,0051,00
E18 Maritim34,00102,00
E18 Påkjøringsrampe34,00102,00
Drammensveien34,00102,00
Middelthunsgate34,00102,00
Sørkedalsveien34,00102,00
Slemdalsveien34,00102,00
Store Ringvei34,00102,00
Trondheimsveien34,00102,00
Østre Aker vei34,00102,00
Strømsveien34,00102,00
Djupdalsveien34,00102,00
Rv 190 Ulven34,00102,00
Tvetenveien34,00102,00
Lambertseterveien34,00102,00
E6 Europaveien34,00102,00
Sandstuveien34,00102,00
Ekebergveien34,00102,00
Kongsveien34,00102,00
E18 Mosseveien34,00102,00
Karenslyst allè34,00102,00
E 18 hovedløp17,0051,00
Pårampe Granfoss fra E1817,0051,00
Pårampe Granfoss fra Fornebu17,0051,00

Fritak*

  • Buss i konsesjonert rute
  • Utrykningskjøretøy
  • Forflytningshemmet - bilbasert
  • Elbil
  • Forflytningshemmet - personlig

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen