Bomringen i Oslo/Bærum

Bomstasjoner og priser

  • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
  • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

Rampe Lysaker til E 1816,5049,50
Strandveien16,5049,50
Bærumsveien16,5049,50
Griniveien16,5049,50
E18 Maritim33,0099,00
E18 Påkjøringsrampe33,0099,00
Drammensveien33,0099,00
Middelthunsgate33,0099,00
Sørkedalsveien33,0099,00
Slemdalsveien33,0099,00
Store Ringvei33,0099,00
Trondheimsveien33,0099,00
Østre Aker vei33,0099,00
Strømsveien33,0099,00
Djupdalsveien33,0099,00
Rv 190 Ulven33,0099,00
Tvetenveien33,0099,00
Lambertseterveien33,0099,00
E6 Europaveien33,0099,00
Sandstuveien33,0099,00
Ekebergveien33,0099,00
Kongsveien33,0099,00
E18 Mosseveien33,0099,00
Karenslyst allè33,0099,00
E 18 hovedløp16,5049,50
Pårampe Granfoss fra E1816,5049,50
Pårampe Granfoss fra Fornebu16,5049,50

Fritak*

  • Buss i konsesjonert rute
  • Utrykningskjøretøy
  • Forflytningshemmet - bilbasert
  • Elbil
  • Forflytningshemmet - personlig

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen