Bomringen i Oslo/Bærum

Bomstasjoner og priser

 • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
 • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

Rampe Lysaker til E 1818,0054,00
Strandveien18,0054,00
Bærumsveien18,0054,00
Griniveien18,0054,00
E18 Maritim49,00163,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
59,00193,00
E18 Påkjøringsrampe49,00163,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
59,00193,00
Drammensveien49,00163,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
59,00193,00
Middelthunsgate49,00163,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
59,00193,00
Sørkedalsveien49,00163,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
59,00193,00
Slemdalsveien49,00163,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
59,00193,00
Store Ringvei49,00163,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
59,00193,00
Trondheimsveien49,00163,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
59,00193,00
Østre Aker vei49,00163,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
59,00193,00
Strømsveien49,00163,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
59,00193,00
Djupdalsveien49,00163,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
59,00193,00
Rv 190 Ulven49,00163,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
59,00193,00
Tvetenveien49,00163,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
59,00193,00
Lambertseterveien49,00163,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
59,00193,00
E6 Europaveien49,00163,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
59,00193,00
Sandstuveien49,00163,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
59,00193,00
Ekebergveien49,00163,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
59,00193,00
Kongsveien49,00163,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
59,00193,00
E18 Mosseveien49,00163,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
59,00193,00
Karenslyst allè49,00163,00
Rushtid
 • 06.30 - 08.59
 • 15.00 - 16.59
59,00193,00
E 18 hovedløp18,0054,00
Pårampe Granfoss fra E1818,0054,00
Pårampe Granfoss fra Fornebu18,0054,00

Fritak*

 • Buss i konsesjonert rute
 • Utrykningskjøretøy
 • Forflytningshemmet - bilbasert
 • Forflytningshemmet - personlig

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen